Datasekretessförfarande för företagets kundregister

1 Personuppgiftsansvarig

OPR-Finance AB

Kungsbroplan 1

112 26 Stockholm

kundtjanst@everydayplus.se

Tel. 08 225 115

 (nedan ”vi” eller ”FÖRETAGETS NAMN”)

2 Kontaktperson i registerÀrenden

Simone Ekström

Kungsbroplan 1

112 26 Stockholm

Tel. 08 225 115

simone.ekstrom@opr-finance.se

3 Registrets namn

KUNDREGISTER

4 Vad Àr den rÀttsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter?

Grunden för behandlingen av personuppgifter Àr att företaget har ett berÀttigat intresse pÄ grund av en kundrelation och för att genomföra ett kontrakt.

Behovet av att behandla personuppgifter Àr baserat pÄ:

 • leveransen och utvecklingen av vĂ„ra produkter och tjĂ€nster
 • uppfyllande av vĂ„ra kontraktsenliga och andra löften och skyldigheter
 • skötseln av kundrelationen
 • analys och profilering av beteendet hos en kund eller nĂ„gon annan registrerad
 • elektronisk och direkt marknadsföring
 • inriktad annonsering i vĂ„ra och andras onlinetjĂ€nster.

Vi kan anvĂ€nda automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera till exempel den registrerades personalprofiler, onlinebeteende, Ă„lder, konsumentvanor.  Vi anvĂ€nder denna information till exempel i beslutsfattande, inriktad marknadsföring och utveckling av tjĂ€nster.

5 Vilken information behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om vÄra kunder:

 • Basinformation om den registrerade, till exempel namn, födelsedatum, personbeteckning, kundnummer, anvĂ€ndarnamn och/eller annan identifierande identifikator, kön, modersmĂ„l;
 • Kontaktinformation till den registrerade, till exempel e-postadress, telefonnummer, adress;
 • Information om företaget och företagets kontaktpersoner, (obs. Endast om detta Ă€r relevant.) till exempel FO-nummer, namn pĂ„ och kontaktuppgifter till kontaktpersoner;
 • Information om kundrelationen och avtalet, till exempel om tidigare och nuvarande avtal och annan information om kundrelationen;
 • Annan eventuell information som samlats in med den registrerades samtycke

Utan nödvÀndig information kan vi inte tillhandahÄlla produkten och/eller tjÀnsten.

6 Var fÄr vi information?

Vi fÄr information huvudsakligen till exempel frÄn följande kÀllor: frÄn den registrerade sjÀlv, befolkningsdataregistret, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktinformationstjÀnster och andra liknande tillförlitliga kÀllor.

För de Ă€ndamĂ„l som beskrivs i detta datasekretessförfarande kan personuppgifter ocksĂ„ samlas in och uppdateras frĂ„n allmĂ€nt tillgĂ€ngliga kĂ€llor och baserat pĂ„ information frĂ„n myndigheter eller andra tredje parter inom ramen för gĂ€llande lagar och förordningar. Uppdatering av denna typ av information utförs manuellt eller automatiskt.  

7 Till vem utlÀmnar vi information, och översÀnder vi information utanför EU?

Vi bearbetar informationen sjĂ€lva och anvĂ€nder underleverantörer som behandlar personuppgifter pĂ„ uppdrag av oss och för oss. Vi har för dataskyddsĂ€ndamĂ„l ingĂ„tt ett avtal om informationsbehandling med alla underleverantörer.  

Vi lÀmnar ut personuppgifter till exempel till externa tjÀnsteleverantörer som erbjuder direktmarknadsföring. Under tvingande omstÀndigheter kan information lÀmnas ut till myndigheter.

Vi översÀnder inte information utanför EU.

8 Hur skyddar vi informationen och hur lÀnge lagrar vi den?

Endast de av vÄra anstÀllda som pÄ grund av sitt arbete har rÀtt att behandla kundens information har rÀtt att anvÀnda ett system som innehÄller personuppgifter. Varje anvÀndare har ett personligt anvÀndarnamn och lösenord till systemet. Informationen sammanstÀlls i databaser som skyddas av brandvÀggar, lösenord och andra tekniska ÄtgÀrder. Databaserna och sÀkerhetskopiorna av dem förvaras i lÄsta lokaler och Àr endast tillgÀngliga för vissa förutbestÀmda personer.

Vi lagrar informationen sÄ lÀnge det Àr nödvÀndigt för att behandla informationen. Identifierbar information om enskilda personer lagras och behandlas i fem Är efter att skyldigheterna har uppfyllts. Med nya lÄnesökande (ej godkÀnd som kund eller godkÀnd men kunden valde inte erbjudandet m.m.) kommer den identifierbara informationen om enskilda personer att lagras och behandlas i tvÄ Är.

Vi bedömer regelbundet behovet av datalagring med beaktande av relevant lagstiftning. Dessutom vidtar vi skÀliga ÄtgÀrder för att sÀkerstÀlla att inga oförenliga, förÄldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med beaktande av syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sÄdan information utan dröjsmÄl.

9 Vilka rĂ€ttigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du rÀtt att granska de personuppgifter avseende dig som lagras i registret och rÀtt att begÀra rÀttelse eller radering av informationen. Du har ocksÄ rÀtt att Äterkalla eller Àndra ditt samtycke.

Som registrerad har du enligt EU:s allmÀnna dataskyddsförordning (tillÀmpas frÄn 25.5.2018) rÀtt att invÀnda mot behandling eller begÀra begrÀnsning av behandlingen och lÀmna in klagomÄl till en tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter.

För skÀl som hÀnför sig till din specifika situation, har du Àven rÀtt att göra invÀndningar mot profilering och annan behandling av personuppgifter avseende dig, nÀr behandlingen av informationen grundar sig pÄ kundrelationen. I samband med klagomÄlet bör du identifiera den specifika situationen, pÄ vars grund du gör invÀndning mot behandlingen. Vi kan vÀgra att beakta en sÄdan begÀran pÄ grundval av lagen.

Som registrerad har du rÀtt att nÀr som helst kostnadsfritt invÀnda mot behandling, inbegripet profilering, i den mÄn denna Àr kopplad till direktmarknadsföring.

10 Vem kan du kontakta?

All kontakt och begÀran rörande detta datasekretessförfarande ska överlÀmnas i skrift eller personligen till den person som anges i sektion tvÄ (2).

11 Ändringar av datasekretessförfarandet

Skulle vi göra Àndringar i detta datasekretessförfarande, lÀgger vi det Àndrade uttalandet pÄ vÄr webbplats med angivelse om Àndringsdatumet. Vi rekommenderar att du granskar dessa principer för datasekretess regelbundet för att sÀkerstÀlla att du kÀnner till Àndringar som gjorts.

 


menuvarjo

Kundservice
Vardagar: 9:00 - 20:00
Helger: 10:00 - 16:00
Telefonnummer
08 225 115
E-post
OPR-Finance AB
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm